Lista över medicinska tjänster som omfattas av BPJS Kesehatan och inte

JKN-KIS är en av de obligatoriska sjukförsäkringarna för indonesiska medborgare som hanteras av regeringen genom BPJS Health. Det är dock inte alla invånare som använder och registrerar sig av olika anledningar. En av dem är på grund av bristen på information om denna hälsoprodukt. För att öka din kunskap och information om JKN-KIS-programmet, här är de olika faciliteter och tjänster som omfattas av BPJS Kesehatan och de som inte omfattas.

Vilka tjänster omfattas av BPJS Kesehatan?

Om du är registrerad som medlem i BPJS Health, då får du olika faciliteter som kan användas hela livet. Följande är olika hälsotjänster som omfattas av BPJS Kesehatan.

1. Förstklassiga hälsotjänster

Hälsotjänster på första nivån finansierar offentliga hälsotjänster som inkluderar:

 • Sjukvårdens administrationskostnader.
 • Främjande och förebyggande tjänster såsom individuell hälsorådgivning, rutinmässig immunisering, familjeplanering (rådgivning, vasektomi eller tubektomi) och hälsoscreening för att upptäcka sjukdomsrisk och förhindra ytterligare effekter av sjukdomen.
 • Undersökning, behandling och medicinsk konsultation.
 • Icke-specialiserade (allmänna) medicinska procedurer, oavsett om kirurgi krävs eller inte.
 • Medicintjänster och medicinska förbrukningsvaror.
 • Blodtransfusion enligt medicinska behov.
 • Utredningar genom laboratoriediagnostik på första nivån.
 • Sjukhusinläggning på första nivå som rekommenderas av läkaren.

2. Remissvård på avancerad nivå

Remissvård på avancerad nivå, inklusive öppenvård och slutenvård. Följande är remissnivåtjänsterna som bärs av BPJS Health, nämligen:

 • Sjukvårdens administrationskostnader.
 • Undersökning, behandling och konsultation med specialist- och subspecialistläkare.
 • Medicinsk åtgärd som kräver specialist, både kirurgisk och icke-kirurgisk, enligt läkarremiss.
 • Medicintjänster och medicinska förbrukningsvaror (t.ex. intravenösa vätskor).
 • Stödtjänster som kräver vissa avancerade diagnoser enligt läkares rekommendationer.
 • Medicinsk rehabilitering.
 • Blodtjänster, som att tillhandahålla blodpåsar.
 • Klinisk rättsmedicin eller obduktionstjänster för att diagnostisera och hitta bevis på brottsliga handlingar från patienter som har fått skador på grund av vissa brottsliga handlingar.
 • Tillhandahåller tjänster för att hantera lik åt patienter som dog efter att ha varit inlagda på sjukhus i samarbete med BPJS Kesehatan. Den garanterade tjänsten omfattar dock inte kistor och likbilar.
 • Behandling i vanliga slutenvårdsrum.
 • Slutenvård i ett intensivrum som till exempel intensivvårdsavdelningen.

3. Förlossning

Födslar som omfattas av BPJS Kesehatan på första nivå och avancerad nivå hälsoinrättningar är förlossningar upp till det tredje barnet, oavsett om barnet föds levande eller dött.

4. Ambulans

Ambulansinrättningar är BPJS Healths ansvar och tillhandahålls endast för remisspatienter från en vårdinrättning till en annan i syfte att rädda patientens liv.

Källa: MedApplications

Lista över tjänster som inte omfattas av BPJS Kesehatan

Det finns faktiskt många tjänster som omfattas av BPJS Kesehatan, även för livet. Men inte alla hälsotjänster täcks och garanteras av BPJS Kesehatan. Följande är en lista över tjänster som inte omfattas av BPJS Health, med hänvisning till servicemanualen för BPJS Health-deltagare.

 • Hälsotjänster som utförs utan att gå igenom tillämpliga rutiner.
 • Hälsotjänster som tillhandahålls vid hälsoinrättningar som inte samarbetar med BPJS Kesehatan, förutom i en nödsituation.
 • Hälsotjänster som har garanterats av arbetsolycksfallsförsäkringen tills avgiftens storlek når maximal överenskommelse.
 • Hälsotjänster som har garanterats av det obligatoriska trafikolycksfallsförsäkringsprogrammet tills avgiftens storlek når en maximal överenskommelse.
 • Hälsotjänster utförda utomlands.
 • Hälsotjänster för estetiska ändamål eller för att försköna sitt utseende som plastikkirurgi eller tandblekning.
 • Hälsotjänster för att behandla infertilitet (fertilitetsproblem) såsom IVF.
 • Hälsotjänster för utjämning av tänder (tandreglering).
 • Sjukdomar och hälsoproblem på grund av drog- eller alkoholberoende.
 • Hälsoproblem som beror på avsiktligt självskada eller resultat av en hobby som skadar dig själv.
 • Ytterligare, alternativa och traditionella behandlingar som akupunktur, shin she, kiropraktik och olika andra typer av behandlingar som inte har förklarats effektiva baserat på hälsotekniska bedömningar.
 • Behandling och medicinska åtgärder kategoriseras som experiment (experiment).
 • Betalningar för preventivmedel, kosmetika, barnmat och mjölk.
 • Hushållshälsomaterial.
 • Hälsotjänster på grund av katastrofer och extraordinära händelser eller epidemier som för närvarande attackerar.
 • Övriga servicekostnader som inte är relaterade till de sjukförsäkringsförmåner som lämnas.
 • Enskilda anspråk.

Genom att veta vilka anläggningar som omfattas av BPJS Kesehatan och vilka du måste betala för själv kan du förbereda dig för skydd mot alla eventualiteter.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found