Lidokain + Prilokain: Dosering, biverkningar, etc. •

Lidokain + Prilokain Vilket läkemedel?

Vad är lidokain + prilokain för?

Detta läkemedel innehåller 2 typer av lokalanestetikaamider, lidokain och prilokain. Används på normal hud, oskadad hud eller på det yttre könsorganet för att förebygga smärta före vissa ingrepp såsom nålinföring, hudtransplantationer eller hudlaserkirurgi. Det fungerar genom att tillfälligt bedöva huden. Använd inte denna produkt i örat.

Om denna produkt inte helt kan bedöva området som behandlas, kan den användas för att bedöva området innan en lidokaininjektion ges för att ge tillräcklig smärtlindring vid vissa procedurer (t.ex. avlägsnande av genitala vårtor).

Hur använder man lidokain + prilokain?

Använd detta läkemedel endast på normal hud och könsorgan. Applicera inte på trasig hud/eller öppna sår om inte läkare har ordinerat det. Tvätta händerna innan du använder denna produkt.

Applicera denna produkt på kroppsdelarna vid tidpunkten enligt anvisningarna. Hur lång tid medicinen stannar på huden beror på vilken typ av ingrepp du har. Denna medicin används vanligtvis minst 1 timme före nålen och 2 timmar före mindre hudingrepp. Det kan också användas av en sjukvårdspersonal före vissa genitaloperationer. Under behandlingsprocessen rekommenderas att du ligger kvar så att läkemedlet blir kvar på den del av kroppen som behandlas.

Vid användning, fördela den föreskrivna mängden kräm direkt på huden. Du kan också applicera krämen på mätguiden för att se till att du får rätt dos och sedan applicera den på den del av kroppen som ska behandlas. Gnugga inte. Täck med ett bandage enligt läkarens anvisningar. Låt krämen lägga sig på den behandlade kroppsdelen, vanligtvis i ett tjockt lager, enligt anvisningar från din läkare. Ta bort krämen och rengör området noggrant, vanligtvis strax före proceduren eller enligt anvisningar från din läkare.

Dosering och appliceringslängd baseras på din ålder, medicinska tillstånd och procedur. Hos barn är dosen också baserad på kroppsvikt. Använd inte i högre doser än föreskrivet. Applicera inte på stora hudområden, använd inte på varma ställen eller låt det sitta längre än vad som anges eftersom allvarliga biverkningar kan uppstå.

Om du använder den här produkten på ett barn, se till att läkemedlet förblir på plats och att ditt barn inte lägger läkemedlet eller bandaget i munnen. Du kanske vill använda ett andra skydd för att förhindra att barnet rör vid krämen.

Tvätta händerna omedelbart efter att du har använt läkemedlet om du inte applicerar det på handområdet. Håll detta läkemedel borta från dina ögon, näsa, öron eller mun. Om detta läkemedel kommer i kontakt med ögonen, skölj omedelbart och helt med vatten eller koksaltlösning. Domningar i ögat kan orsaka skada eftersom du inte kan känna partiklar i ögat eller andra faror.

Skydda därför dina ögon tills domningar försvinner.

Den behandlade kroppsdelen kan vara bedövad i flera timmar efter ingreppet. Skydda den kroppsdelen från skador. Var noga med att inte röra, gnugga eller repa området eller utsätta det för varm/kall luft tills domningar försvinner.

Hur förvarar man lidokain + prilokain?

Detta läkemedel förvaras bäst i rumstemperatur, borta från direkt ljus och fuktiga platser. Förvara inte i badrummet. Frys inte. Andra märken av detta läkemedel kan ha andra lagringsregler. Var uppmärksam på förvaringsanvisningarna på produktens förpackning eller fråga din apotekspersonal. Förvara alla läkemedel utom räckhåll för barn och husdjur.

Spola inte ned medicin i toaletten eller i avloppet om du inte uppmanas att göra det. Kassera denna produkt när den har gått ut eller när den inte längre behövs. Rådfråga din apotekspersonal eller ditt lokala avfallshanteringsföretag om hur du säkert gör dig av med din produkt.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found